Disclaimer.

De op deze site verstrekte informatie wordt met grootste zorg en aandacht samengesteld. Toch kan De stylist met een twist niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt De stylist met een twist geen enkele aansprakelijkheid.
Workshop 6

Op deze site staan links naar externe websites. De stylist met een twist is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
De stylist met een twist houdt alle intellectuele eigendomsrechten en licenties voor die rechten van alle publicaties op de website. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in geen enkele vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier.
Mocht je op deze website informatie aantreffen waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, dan horen wij dat natuurlijk graag. Laat het ons weten door een mail te sturen.

Deze disclaimer kan worden gewijzigd door De stylist met een twist. (Datum laatste wijziging: 21-06-2022)

Benieuwd waar ik je bij kan helpen?

Je goed voelen én dit uitstralen, ik help je op weg!

Berichtje sturen
1
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?